Het koor

In 1996 ontstond vanuit het Lembeekse Sint-Gregoriuskoor, in eigen rangen beter bekend als ‘de kerkzangers’, een nieuw vierstemmig gemengd koor. Met een nieuwe naam en de nieuwe jonge dirigente Anja Dierickx - een kersvers mastersdiploma op zak, stonden ze te trappelen om het Zuidwest-Brabantse koorlandschap te verrijken.
Nu telt het koor een 45-tal gedreven leden. De hoogmissen in de Lembeekse Sint-Veroonskerk worden naar oude traditie nog regelmatig opgeluisterd, maar het koor nam intussen ook al een aantal algemeen gewaardeerde eigen concerten voor zijn rekening.
Het koor repeteert wekelijks in zaal de Kring te Lembeek, op donderdag avond van 20u tot 22u. Wil je graag meezingen, neem dan contact op via bestuur@voxveroni.be

Sinds 2003 is Vox Veroni ook het vaste koor van de Halse Stedelijke Servaisacademie. Dat leverde hen de samenwerking op met pianist Dirk Herten, die hun vaste begeleider werd. Een greep uit hun palmares van de afgelopen jaren…

Vox Veroni werkte zoal samen met acteur Hubert Damen, beter gekend als commissaris “Witse” uit de gelijknamige één-serie. Twee mooie kerstconcerten “Een Kerstvertelling” naar Charles Dickens in 2008 en 2009, waren het resultaat van deze samenwerking. De samenwerking met het Ensemble Ishtar resulteerde zelfs in een kerst-CD ”Tussen licht en donker”.

In 2012 werd het koor gevraagd de herdenkingsmis van koning Boudewijn op te luisteren in Laken en werd, in samenwerking met Brassband Bachus, het kerstconcert “Stella Natalis” voor een tweede maal opgevoerd.
Maar ook aan organisaties van anderen verleent Vox Veroni graag zijn medewerking. Zo zijn er de tweejaarlijkse promenadeconcerten die door het ensemble Kreato in Halle worden georganiseerd, waarbij Vox Veroni het niet-officiële, maar daarom niet minder vaste koor is. In oktober 2010 werkte Vox Veroni mee aan de uitvoering van de musical “Zaad van Satan” van de Vlaamse componist Bert Appermont, en wat later met Brass Band Buizingen, voor de première van de musical “Frankenstein” van de hand van Glenn Desmet.

In 2013 heeft Vox Veroni mogen samenwerken met de Brassfriends Lembeek voor het concert “The phantom of the opera” en met het kinderkoor Il Boschetto voor de uitvoering van “Oliver Twist”. Ook het tweejaarlijkse Promenadeconcert met Kreato stond op het programma.

Op 26 oktober 2013 kreeg Vox Veroni van de Halse cultuurraad de “Cultuurduivel 2013” uitgereikt als verdienste van de culturele uitstraling die het koor geeft aan de stad.


De dirigente

Anja Dierickx werd geboren op 20 mei 1972 in Halle. Dankzij haar muzikale familie kwam zij reeds op 6-jarige leeftijd in contact met muziek. Haar eerste muzieklessen volgde ze aan de Stedelijke Servaisacademie van Halle. Na haar humaniora studies (latijn-wiskunde) trok Anja richting Leuven waar ze aan het Lemmensinstituut muziekpedagogie studeerde. In 1995 behaalde ze er de titel van ‘Meester in de muziek’. Daarna specialiseerde ze zich in koordirectie, een bijkomende studie van 3 jaar. In 1998 werden deze studies bekroond met een tweede meesterdiploma in de koordirectie in de klas van Erik van Nevel en Kurt Bikkembergs. Momenteel is Anja Dierickx verbonden aan de Stedelijke Servaisacademie in Halle en de Orfeus Academie in Alsemberg als leerkracht notenleer, harmonie, samenzang en koor. Sinds 1996 is zij als vaste dirigent verbonden aan het gemengd koor Vox Veroni. Naast dit koor is ze ook nog dirigent van het jeugdkoor Cantica Nova van de stedelijke Servaisacademie. In opdracht van de koorfederatie ‘Koor en Stem’ wordt Anja regelmatig aangesteld als coach van koren om advies te geven en repetities te leiden ter voorbereiding van een uitvoering. Tevens geeft zij in opdracht van deze federatie cursussen dirigeertechniek en analyse.

Altebasso

Altebasso is het koorkrantje van ons koor. Het maakt de band tussen ere– en steunende leden van het koor en tussen het koor onderling. Jij kan het ontvangen door aan te sluiten via een koorlid. Zo houden wij je graag op de hoogte van al onze activiteiten. Je kan lid worden door 8 euro (steunend lid) of 13 euro (erelid) te storten op het rekeningnummer BE31 9731 6257 4155 van Vox Veroni, 1502 Lembeek. Je krijgt dan verder ons halfjaarlijks krantje ALTEBASSO , waarin al de activiteiten vermeld staan.