Het koor

In 1996 ontstond vanuit het Lembeekse Sint-Gregoriuskoor, in eigen rangen beter bekend als ‘de kerkzangers’, het vierstemmig, gemengd koor Vox Veroni. Dit profaan koor treedt meerdere keren per jaar op en vindt zijn inspiratie voor eigen concerten in verschillende thema’s.

Met meer dan 40 enthousiaste amateurzangers en onder de professionele leiding van Anja Dierickx gaat Vox Veroni geen uitdaging uit de weg. Ze bewandelen de hele muziekgeschiedenis aangepast aan het thema van het concert of de vraag van de organisatie. Hierbij worden ze steevast begeleid door 1 of meerdere muzikanten die het geheel naar een hoger niveau tillen.

Het koor repeteert wekelijks in zaal de Kring te Lembeek, op donderdag avond van 20u tot 22u. Wil je graag meezingen, neem dan contact op via bestuur@voxveroni.be

Een greep uit hun palmares van de afgelopen jaren…

Vox Veroni werkte samen met acteur Hubert Damen, beter gekend als commissaris “Witse” uit de gelijknamige één-serie. Twee mooie kerstconcerten, “Een Kerstvertelling” naar Charles Dickens in 2008 en 2009, en een concert over de Groote Oorlog in 2014, waren het resultaat van deze samenwerking.

In 2011 was er het concert ‘Duizend kussen’, waarbij het koor samenwerkte met het Ensemble Ishtar. Deze samenwerking resulteerde zelfs in een kerst-CD ”Tussen licht en donker”.

In 2012 werd het koor gevraagd om de herdenkingsmis voor koning Boudewijn op te luisteren en in 2019 mochten ze zingen in de kerk van Laken tijdens de gedachtenisviering voor de overleden leden van de koninklijke familie.

Sinds 1996 verleent het koor zijn medewerking aan de tweejaarlijkse promenadeconcerten die door het Halse harmonieorkest Ensemble Kreato worden georganiseerd.

Samen met het kinderkoor ‘Il Boschetto’ werd de musical ‘Oliver Twist’ uitgevoerd. Maar ook andere musicals als ‘Het Zaad van Satan’ van de Vlaamse componist Bert Appermont en ‘Frankenstein’ van Glenn Desmet en ‘The Phantom of the Opera’ kwamen al aan bod.

Vox Veroni draagt jaarlijks ook zijn steentje bij in het feestelijk paasgebeuren in Lembeek door de Paasmis op te luisteren.

Zijn 20-jarig bestaan vierde Vox Veroni met 3 eigen concerten: een nieuwjaarsconcert, ‘Allemaal beestjes’ speciaal voor het jongere publiek en ‘Ubi Caritas’. Het nieuwjaarsconcert viel zo in de smaak dat er nadien om de 2 jaar een nieuwjaarsconcert op het programma staat.

In 2018 nam het koor graag de uitnodiging van de stad aan om een concert te geven in het kader van het jubileumjaar “Halle, 750 jaar Mariastad”. Het werd een 'Lofzang voor de zwarte Madonna' in de basiliek in Halle. Ook verzorgde het koor op 18 november 2018 de eredienst die op TV werd uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk te Evere.

In juni 2019 nam Vox Veroni als eerste koor deel aan de kioskconcerten op de Grote Markt in Halle.
In 2022 deden ze deze primeur over door als eerste koor deel te nemen aan de Claesconcerten in Lembeek.
Zelfs de verschillende lockdowns en de angst voor besmettingen met het coronavirus, konden het enthousiasme van de zangers niet temperen.
Zodra het kon en mocht, én aangepast aan de geldende maatregelen, werd er opnieuw gerepeteerd.

Hun 25-jarig bestaan kon jammer genoeg niet gevierd worden, maar in 2022 zongen ze weer voltallig in de Paasmis en lieten ze Lembeek horen "Wij zullen doorgaan".

Het koor wil de komende jaren ook menig koorminnend luisteraar bekoren en een grote variëteit aan concerten aanbieden. Hou deze website of hun facebookpagina in de gaten voor nieuws over de komende optredens.


De dirigente : Anja Dierickx

Dankzij haar muzikale familie kwam Anja reeds op zesjarige leeftijd in contact met muziek. Haar eerste muzieklessen volgde ze aan de toenmalige Stedelijke Servaisacademie van Halle.

Na haar humaniora studies (latijn-wiskunde) trok Anja richting Leuven waar ze aan het Lemmensinstituut muziekpedagogie studeerde. In 1995 behaalde ze er de titel van 'Meester in de muziek'. Daarna specialiseerde ze zich in koordirectie, een bijkomende studie van 3 jaar. In 1998 werden deze studies bekroond met een tweede meesterdiploma in de koordirectie in de klas van Erik van Nevel en Kurt Bikkembergs.

Anja Dierickx is voltijds verbonden aan de Kunstacademie in Halle als leerkracht muzikale vorming, muziektheorie en koor. In diezelfde school is ze tevens actief als beleidsondersteuner en coördinator.

Sinds 1996 is Anja de vaste dirigent van het gemengd koor Vox Veroni. Onder haar deskundige leiding kende dit koor al vele successen en verwierf het een prominente plaats binnen het culturele landschap in deze streek. Ook de federatie Koor & Stem doet regelmatig beroep op Anja's vakkennis, ze wordt regelmatig aangesteld als coach voor koren binnen de regio.

Altebasso

Altebasso is het koorkrantje van ons koor.
Het maakt de band tussen de koorleden en de mensen die het koor steunen.

Jij kan het ook ontvangen door een steunkaart te kopen via een koorlid.
Zo houden wij je graag op de hoogte van al onze activiteiten.

Of je kan een steunkaart kopen door 10 euro (zilver) of 15 euro (goud) te storten op het rekeningnummer BE31 9731 6257 4155 van Vox Veroni vzw, 1502 Lembeek.

Geef ook je contactgegevens door via bestuur@voxveroni.be, dan krijg je ons halfjaarlijks krantje ALTEBASSO.