Het koor

In 1996 ontstond vanuit het Lembeekse Sint-Gregoriuskoor, in eigen rangen beter bekend als ‘de kerkzangers’, het vierstemmig, gemengd koor Vox Veroni. Dit profaan koor treedt meerdere keren per jaar op en vindt zijn inspiratie voor eigen concerten in verschillende thema’s.

Met meer dan 40 enthousiaste amateurzangers en onder de professionele leiding van Anja Dierickx gaat Vox Veroni geen uitdaging uit de weg. Ze bewandelen de hele muziekgeschiedenis aangepast aan het thema van het concert of de vraag van de organisatie. Hierbij worden ze steevast begeleid door 1 of meerdere muzikanten die het geheel naar een hoger niveau tillen.

Het koor repeteert wekelijks in zaal de Kring te Lembeek, op donderdag avond van 20u tot 22u. Wil je graag meezingen, neem dan contact op via bestuur@voxveroni.be

Een greep uit hun palmares van de afgelopen jaren…

Vox Veroni werkte samen met acteur Hubert Damen, beter gekend als commissaris “Witse” uit de gelijknamige één-serie. Twee mooie kerstconcerten, “Een Kerstvertelling” naar Charles Dickens in 2008 en 2009, en een concert over de Groote Oorlog in 2014, waren het resultaat van deze samenwerking.

In 2011 was er het concert ‘Duizend kussen’, waarbij het koor samenwerkte met het Ensemble Ishtar. Deze samenwerking resulteerde zelfs in een kerst-CD ”Tussen licht en donker”.

In 2012 werd het koor gevraagd om de herdenkingsmis voor koning Boudewijn op te luisteren en in 2019 mochten ze zingen in de kerk van Laken tijdens de gedachtenisviering voor de overleden leden van de koninklijke familie.

Sinds 1996 verleent het koor zijn medewerking aan de tweejaarlijkse promenadeconcerten die door het Halse harmonieorkest Ensemble Kreato worden georganiseerd.

Samen met het kinderkoor ‘Il Boschetto’ werd de musical ‘Oliver Twist’ uitgevoerd. Maar ook andere musicals als ‘Het Zaad van Satan’ van de Vlaamse componist Bert Appermont en ‘Frankenstein’ van Glenn Desmet en ‘The Phantom of the Opera’ kwamen al aan bod.

Vox Veroni draagt jaarlijks ook zijn steentje bij in het feestelijk paasgebeuren in Lembeek door de Paasmis op te luisteren.

Zijn 20-jarig bestaan vierde Vox Veroni met 3 eigen concerten: een nieuwjaarsconcert, ‘Allemaal beestjes’ speciaal voor het jongere publiek en ‘Ubi Caritas’. Het nieuwjaarsconcert viel zo in de smaak dat er nadien om de 2 jaar een nieuwjaarsconcert op het programma staat.

In 2018 nam het koor graag de uitnodiging van de stad aan om een concert te geven in het kader van het jubileumjaar “Halle, 750 jaar Mariastad”. Het werd een 'Lofzang voor de zwarte Madonna' in de basiliek in Halle. Ook verzorgde het koor op 18 november 2018 de eredienst die op TV werd uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk te Evere.

In juni 2019 nam Vox Veroni als eerste koor deel aan de kioskconcerten op de Grote Markt in Halle.

Het koor wil de komende jaren ook menig koorminnend luisteraar bekoren en een grote variëteit aan concerten aanbieden. Hou deze website of hun facebookpagina in de gaten voor nieuws over de komende optredens.


De dirigente

Anja Dierickx is geboren en getogen in Halle. Dankzij haar muzikale familie kwam zij reeds op 6-jarige leeftijd in contact met muziek. Haar eerste muzieklessen volgde ze aan de Stedelijke Servaisacademie van Halle.

Na haar humaniora studies trok Anja richting Leuven waar ze aan het Lemmensinstituut muziekpedagogie studeerde. In 1995 behaalde ze er de titel van ‘Meester in de muziek’. Daarna specialiseerde ze zich in koordirectie, een bijkomende studie van 3 jaar. In 1998 werden deze studies bekroond met een tweede meesterdiploma in de koordirectie in de klas van Erik van Nevel en Kurt Bikkembergs.

Anja Dierickx is voltijds verbonden aan de Stedelijke Servaisacademie in Halle als leerkracht notenleer, muziektheorie, samenzang en koor.

Sinds 1996 is zij als vaste dirigent verbonden aan het gemengd koor Vox Veroni. Ze is ook dirigent van de koorklas van de stedelijke Servaisacademie

Altebasso

Altebasso is het koorkrantje van ons koor. Het maakt de band tussen ere– en steunende leden van het koor en tussen het koor onderling. Jij kan het ontvangen door aan te sluiten via een koorlid. Zo houden wij je graag op de hoogte van al onze activiteiten. Je kan lid worden door 8 euro (steunend lid) of 13 euro (erelid) te storten op het rekeningnummer BE31 9731 6257 4155 van Vox Veroni, 1502 Lembeek. Je krijgt dan verder ons halfjaarlijks krantje ALTEBASSO , waarin al de activiteiten vermeld staan.